15 de febrer 2013

 
 
 
 
No ploris si qui estimes es fa esperar. L'espera és una forma d'amor.
Plora si qui estimes és absent. L'absència és la veritable pèrdua.
 
 
 
 
La foto és d'Anna Bochar
 
 
 
 
 

11 de febrer 2013

Quan un es va fent vell sovint es queda
aturat i mirant cap a la nit,
com qui estudia, abans de viatjar-hi,
plànols d'una ciutat desconeguda.

Finestra (frágment). Joan Margarit