24 de juliol 2017





Fugen les veus. Als vells amagatalls
s'enfila el temps pel forat de l'agulla.





Zoraida Burgos (del poemari Blau)